Choose format

In stock
NOK 439

Å fange virkeligheten.

Dokumentarfilmens århundre. 2. utgave
Å fange virkeligheten utkom første gang i 2001 og gir deg en solid oversikt over dokumentarfilmens historie. Denne andreutgaven er oppdatert om de siste års utvikling, også der dokumentarfilmens uttrykksformer har flyttet seg inn i andre medier.
Gjennom et drøyt århundre har ulike filmskapere forsøkt «å fange virkeligheten». Denne boken gir en oversikt over sentrale filmer, serier og andre dokumentaruttrykk: fra Robert Flatherys «Nanook», om livet blant inuittene i Canada ved begynnelsen av det 20. århundret til «Big Brother», om livet i en tv-overvåket leilighet utenfor Oslo ved inngangen til det 21. århundret. Denne andreutgaven er oppdatert også om dagens dokumentariske filmer på YouTube.

Forfatterne stiller spørsmål ved den blinde tillit som er blitt dokumentarfilmen til del. Men utgangspunkt i dokumentarfilmpioneren John Griersons begrep om «den kreative behandling av virkeligheten» understreker han at dokumentarfilm ikke er virkelighet, men er måte å betrakte virkeligheten på.

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011868
  • Publication date: 29.10.2007
  • Book group: 214

Bjørn Sørenssen

Bjørn Sørenssen er professor i film- og medievitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Hans spesialfelt er filmhistorie, dokumentarfilm og ny medieteknologi. Han har publisert artikler i norske og utenlandske fagtidsskrifter og boka "Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre" (2007).
More about the author