Choose format

In stock
NOK 419

Å forstå fortiden og formidle for framtiden

Historisk kunnskap for lærerutdanningen
Hva skal du gjøre for å vekke historieinteressen hos elevene dine?


Hvordan kan du bruke gravhaugene i lokalmiljøet til å formidle historiefaget til elevene dine i småskolen?


Hvordan kan lokalaviser fra slutten av 1800-tallet brukes i undervisning i ungdomsskolen? Hva skal du gjøre for å vekke historieinteressen hos elevene dine?


Boka byr på ideer, inspirasjon og konkrete tips til hvordan du kan formidle historisk kunnskap og skape engasjement for historiefaget. Utgangspunktet er kompetansemålene i samfunnsfag i den nyeste læreplanen (LK20), og forfatteren viser hvordan du som lærer kan fylle overordnede og generelle kompetansemål med historisk kunnskap. Undervisningsoppleggene er enkelt presentert og lette å gjennomføre i klasserommet. De tematiserer først det historiske innholdet, deretter presenteres undervisningsopplegget før kapittelet avsluttes med didaktiske og pedagogiske refleksjoner over opplegget.

Boka er tilpasset grunnskolelærerstudenter og lærere i grunnskolen.

Detailed information

  • Pages: 136
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060729
  • Publication date: 13.07.2022
  • Book group: 217

Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har også undervisningserfaring fra flere andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt, og har også redigert en rekke antologier. Merethe Roos har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.
More about the author