Choose format

In stock
NOK 419

Å lede læring

Samskapt utvikling i resultatorienterte organisasjoner
Denne boka handler om ledelse og organisasjonsutvikling:
* Hvordan kan organisasjoner utvikles kontinuerlig?
* Hvordan kan læring og nyskaping bli en integrert del av organisasjonsutviklingen?
* Og hvordan bør disse lærings- og utviklingsprosessene ledes?

Forfatteren tar utgangspunkt i grunnleggende verdier fra skandinavisk arbeidsliv, der blant annet medvirkning står sentralt. Dette preger bokas innfallsvinkler til både ledelse og læring.

Å lede læring er rikt illustrert med praktiske eksempler og caser. Boka er skrevet for både studenter og ledere, konsulenter eller ansatte som leter etter en metodikk for hvordan utviklingsarbeid kan gjennomføres og ledes.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215033938
  • Publication date: 01.07.2019
  • Book group: 212

Øystein Rennemo

Øystein Rennemo er professor i ledelse ved Nord Universitet og gjesteprofessor ved Mittuniversitetet i Sverige. Han er utdannet cand.philol. og har en ph.d.-grad fra Handelshøyskolen i København. I tillegg til sin akademiske karriere har han en variert arbeidserfaring fra både privat og offentlig sektor, og bred konsulenterfaring nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør Rennemo «tospråklig» og i stand til å formidle innholdet i boka både til praktikere og teoretikere.
More about the author