Choose format

In stock
NOK 499

Å lese i alle fag

2. utgave
Hva kjennetegner lesing av fagtekster og hvilke utfordringer får elevene når de møter slike tekster som ofte kan være tunge og ugjennomtrengelige?
I alle skolefag er vi avhengige av språk for å utvikle kunnskap, forståelse og refleksjon. Denne boka løfter fram noen av trekkene ved de ulike fagspråkene som elevene møter i skolen og ser både på verbalspråk og sammensatte tekster som for eksempel dokumentarfilm og lærebøker med illustrasjoner. Et mangfoldig tekstmateriale fra ulike skolefag gir utgangspunkt for å drøfte utfordringer som elever, også minoritetselever, står overfor i møte med fagtekster sjangerproblematikk, tekstsammenheng, ordvalg og setningsbygning. Et stort kapittel er viet til lesestrategier og arbeidsmåter.

Denne andre utgaven er oppdatert i henhold til reviderte fagplaner og inneholder også nye eksempler.
Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningen, i tillegg til at den har nyttig stoff for lærere i grunnskole og videregående skole.

Forfatterne kommer fra Universitetet i Agder og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De interesserer seg alle for lesing på ulike måter og har arbeidet og publisert innenfor dette fagfeltet.

Detailed information

  • Pages: 208
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024950
  • Publication date: 23.11.2015
  • Book group: 215

Eva Maagerø

Eva Maagerø er professor i norsk ved Institutt for språk og litteratur, Høgskolen i Sørøst-Norge (Campus Vestfold). Hun arbeider særlig med sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk, multimodalitet, literacy og pedagogiske tekster. Maagerø har utgitt flere bøker og publisert nasjonalt og internasjonalt.
More about the author

Elise Seip Tønnessen

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk og mediekunnskap i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om barn og unges mediekultur, lesing, litteraturdidaktikk og multimodale tekster. Jakten på fortellinger (2014), Den andre leseopplæringa (2012) og Inn i teksten ut i livet (2007) er tre av mange bøker Seip Tønnessen har bidratt til.
More about the author