Choose format

NOK 499

Å lese verden

Fra imperieblikk og postkolonialisme til verdenslitteratur og økokritikk
Nerven i denne boken er en grunnleggende tro på litteraturens betydning. Verdensbilder oppstår og kollapser i litteraturen, tankemønstre rakner. «Vi må lese litteratur på tvers av nasjoner og kontinenter, for å lese verden og forstå vår egen plass i den», skriver Tonje Vold.

Men hva skal vi lese og hvordan? Denne boken inviterer leseren inn i en rik litteratur med afrikansk og skandinavisk tyngdepunkt: fra «Robinson Crusoe» og «Mørkets hjerte» til «Tante Ulrikkes vei», fra «Mønsteret rakner» til «Nervous Conditions» og «The Cry of Winnie Mandela», fra «Den afrikanske farm» til «Vide Sargasso», «Mersault-saken» og «Yahya Hassan».

Tonje Volds lesninger tematiserer makt, motstand og frigjøring, nasjonal identitet og rasisme, kanon og avkolonialisering, kjønn og klimakrise. «Å lese verden» viser hvordan litterære verk og litteraturteori utfordrer våre forestillinger om hvor vi hører til, hvem vi er og hvordan vi bør forstå verden.

Perspektivene er fra transnasjonale og transkontinentale litteraturstudier, litteratur og menneskerettigheter, økokritikk, postkolonial teori og verdenslitteraturteori. Sentrale teoretikere er både klassikere som Said, Bhabha, Fanon og Spivak og nyere bidrag av Gilroy, Pratt, Gikandi, Mignolo, Heise, Mbembe og Moretti. «Å lese verden» gir en kyndig oversikt over et stort felt.

«Å lese verden» viser hvordan forskning kan kombineres med fremragende formidling.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

«En særdeles viktig bok, som fortjener alle lesere den kan få.»
Sindre Bangstad, antirasistisk.no

Detailed information

  • Pages: 464
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031231
  • Publication date: 20.05.2019
  • Book group: 217
Tonje Vold

Tonje Vold

Tonje Vold (f. 1972) er førsteamanuensis i litteratur- og kulturformidling ved Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag, OsloMet. Hennes ph.d.-avhandling handler om J.M. Coetzees litteratur etter apartheidregimets fall. Hun har blant annet publisert artikler om verdenslitteratur, norsk samtidslitteratur og kultur og vitnesbyrd i etterkant av terror, og hun har redigert antologier om litteratursosiologi og litteraturformidling.
More about the author