Choose format

In stock
NOK 379

Å se framtiden gjennom fortiden

Historieformidling for videregående skole

Omtale:

"Boka er etter min mening en vellykket kombinasjon av historie, læringsteori og undervisningsmetododikk som kan virke fornyende på historieundervisning i videregående skole og være et velegnet verktøy for studenter og lærere i mange fag." - Anne Rita Feet, Bedre skole 1 2024

Hvorfor er det viktig at flest mulig elever lærer om historie i den videregående skolen? Hvordan skal lærerne undervise i historie i den videregående skolen?

I denne boka diskuterer Merethe Roos historiefagets betydning som undervisningsfag, og presenterer konkrete forslag til opplegg som læreren kan ta med seg inn i klasserommet. Intensjonen er å inspirere lærere til å utforme sine egne undervisningsopplegg. Boka er i så måte en oppfølger av den kritikerroste boka Å forstå fortiden og formidle for framtiden, utgitt av samme forfatter i 2022, der Roos presenterte konkrete eksempler på hvordan lærere kan undervise i historiefaget i grunnskolen.

Målgruppa for denne boka er studenter i lektorutdanning og lærerutdanning, samt lærere som jobber i videregående opplæring.

Detailed information

  • Pages: 128
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215067551
  • Publication date: 04.08.2023
  • Book group: 215

Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har også undervisningserfaring fra flere andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt, og har også redigert en rekke antologier. Merethe Roos har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.
More about the author