Choose format

In stock
NOK 319

Å skrive juss

Regler og råd

Detailed information

  • Pages: 112
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215012636
  • Publication date: 19.11.2008
  • Book group: 211
Boken behandler de grunnleggende reglene for å skrive innen juss. Den vil særlig være et nyttig verktøy for studenter som skal skrive oppgave.
Boken omhandler disposisjon og språklig stil samt fotnoteteknikk og typografi. Alt vises og forklares med konkrete eksempler.

Bokens målgruppe er studenter i juridiske fag, men den vil også være en nyttig håndbok for dem som anvender juridisk språk i sitt yrke.

Boken er oversatt og omarbeidet fra svensk av advokat Silje Stenvåg i Advokatkontoret.
Bokens svenske forfattere er professorer ved hhv. Universitetet i Uppsala (Per Henrik Lindblom) og ved Lunds tekniske høgskole (Ulf Jensen).

Silje Stenvaag

Silje Stenvaag er advokat ved Advokatkontoret i Oslo.
More about the author