Choose format

NOK 359
Expected 11/15/24

Å uttrykke seg i barnevernet

Profesjonell praksis og barnets rett
Alle barn har rett til å uttrykke seg i saker som angår dem. Hvordan blir denne rettigheten overholdt gjennom barnevernets praksisfelt og når beslutninger skal fattes?

Forfatterne diskuterer og forklarer hvordan barnets rett til å uttale seg i egen sak kan forstås gjennom sentrale utfordringsbilder fra barnevernets praksis.

Barnets rett til å uttale seg i egen sak er nedfelt i barnekonvensjonen, Grunnloven og barnevernsloven. Barnevernet har plikt til å sørge for at rettigheten blir innfridd i praksis og gjennom beslutninger som fattes. Forskningen på tvers av land viser imidlertid at det er et gap mellom det barnet har rett til, og praksis.

Boken tar utgangspunkt i barnets rett til å uttale seg i egen sak og forklarer hvordan praksis og beslutninger bør utformes slik at barnets rettigheter blir ivaretatt. Hvordan kan barnevernet skape et rom som gir barnet en reell mulighet til å medvirke?

I boken kan du lese om hvordan rettighetsbasert praksis kan fungere, og hvordan rettigheter blir integrert i kunnskapsbasert praksis og gjennom profesjonsforståelse. Det blir lagt særlig vekt på hvordan rettighetsbasert profesjonell praksis kan oppnås på tvers av barnevernsfeltet. Boken gir deg også et mer grunnleggende svar på utfordringene knyttet til å implementere barnets rett til å uttrykke seg gjennom policy og lovgivning.

Målgruppen for boken er studenter, forskere, policy-utviklere og profesjonsutøvere innen barnevernsfeltet.

Bokens redaktører er Asgeir Falch-Eriksen og Karmen Toros. Øvrige bidragsytere er Rafaela Lehtme, Cecilie Basberg Neumann, Koidu Saia og Ingrid Sindi.

Detailed information

  • Pages: 130
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215067476
  • Publication date: 15.11.2024
  • Book group: 213

Asgeir Falch-Eriksen

More about the author