Choose format

In stock
NOK 3 359

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Lovkommentar, 5. utgave
Den første utgaven av lovkommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999. Siden den gang har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.

Denne reviderte utgaven er oppdatert av Gudmund Knudsen, Asle Aarbakke og Tone Ofstad med lovendringer og rettspraksis siden forrige utgave fra 2017. Fremstillingen er ajourført pr. 1. juli 2023.

Boken omhandler først og fremst tolkningsspørsmål som lovene kan reise. Lovbestemmelsene er dessuten satt inn i en bredere rettslig sammenheng, der betydningen av tilgrensende rettsområder, som verdipapirrett, kjøpsrett og panterett er tatt i betraktning.

Lovkommentaren er skrevet for domstoler, prosederende advokater og for juridiske, økonomiske og andre rådgivere som arbeider med aksjerettslige spørsmål. Den vil også være nyttig for generalforsamlingsdirigenter, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, daglige ledere, revisorer og andre tillitspersoner i aksjeselskaper.

Detailed information

  • Pages: 1408
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215065366
  • Publication date: 22.12.2023
  • Book group: 221

Magnus Aarbakke

Magnus Aarbakke har bakgrunn som høyesterettsdommer og professor i skatterett og selskapsrett.
More about the author

Asle Aarbakke

Asle Aarbakke er partner i advokatfirmaet BA-HR i Oslo.
More about the author

Gudmund Knudsen

Gudmund Knudsen er advokat i Advokatfirma BA-HR.
More about the author

Tone Ofstad

Tone Ofstad er avdelingsdirektør i Justisdepartementets Lovavdeling.
More about the author

Jan Skåre

Jan Skåre er tidligere høyesterettsdommer, i perioden 1978-1998.
More about the author