Choose format

In stock
NOK 519

Aksjelovenes utdelingsbegrep

I aksjelovene brukes uttrykket «utdeling» om verdioverføring fra selskap til aksjeeier. Utdeling kan bare skje etter særlige regler om utdeling av utbytte og andre utdelingsformer.

Utdeling som skjer skjult, som ledd i tilsynelatende alminnelige forretningsavtaler mellom selskap og aksjeeier, er derfor ulovlig: Typiske eksempler er at selskapet selger eiendeler til underpris, kjøper eiendeler til overpris, eller gir kreditt til eller stiller sikkerhet på gunstige vilkår. Bokens systematiske fremstilling av aksjelovenes utdelingsbegrep og praktiske forankring bidrar til oppklaring, og er et nyttig oppslagsverk.

Boken er basert på forfatterens doktoravhandling fra 2014, skrevet mens hun var ansatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215048581
  • Publication date: 29.09.2020
  • Book group: 893

Hedvig Bugge Reiersen

Hedvig Bugge Reiersen er partner i Wikborg Rein Advokatfirma. Hun har lang erfaring med forskning og undervisning i selskapsrett.
More about the author