Choose format

In stock
NOK 329

Analyse av finansregnskapet

oppgavesamling
Analyse av finansregnskapet erstatter boken Analyse av regnskapet av samme forfatterpar, og fokuserer i større grad på finansregnskapets eksterne funksjon. Boken er tilpasset rammeplanen, og det er lagt vekt på å gi en teoretisk tilnærming til sentrale regnskapsprinsipper og måleproblemer. Boken er oppdatert i henhold til ny regnskapslov, som sammen med utvalgte deler av aksjeloven og skatteloven, følger boken i egne vedlegg. Den egner seg derfor også som oppslagsbok.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788251837507
  • Publication date: 21.05.1999
  • Book group: 212