Choose format

In stock
NOK 319

Analysing English pronunciation

Exercises in phonetics and phonology

Er du foreleser kan du laste ned Exercises in phonetics and phonology. Filen er beskyttet med passord. Ta kontakt med forlaget for å få tilsendt passordet.

Denne boken er en samling av øvelser i engelsk fonetikk, beregnet på bachelorstudenter på universitets- og høyskolenivå. Den dekker de viktigste temaene innen engelsk uttale, som transkripsjon, fonemer og allofoner, assimilasjon og elisjon, trykkplassering, intonasjon, engelske uttalevarianter, og utfordringer for nordmenn.

Forfatteren vektlegger at studenten skal tilegne seg praktiske så vel som analytiske ferdigheter. Boken inneholder øvelser der studentene lærer å lese fonemiske tegn, transkribere tekster, og sette intonasjon på enkle dialoger, men også mer teoretiske oppgaver som innebærer beskrivelse og klassifisering av lyder, og analyser av fonetiske prosesser som reduksjon, assimilasjon og elisjon. Øvelsene varierer i vanskelighetsgrad, og kan brukes både i undervisning og som innleveringsoppgaver. Boken inneholder også oppgaver med fasit, for bruk til selvstudium. Samlingen er nyttig for alle studenter i engelsk lingvistikk, så vel som lærerstudenter.

Detailed information

  • Pages: 104
  • Language: English
  • ISBN: 9788215050034
  • Publication date: 29.01.2021
  • Book group: 216

Bente Hannisdal

Bente Hannisdal er førsteamanuensis i engelsk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen
More about the author