Choose format

NOK 1 099
Expected 7/15/21

Åndsverkloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 900
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215028811
  • Publication date: 15.07.2021
  • Book group: 221
Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt
bestemmelse i den nye åndsverkloven som trådte i kraft i juli 2018.


Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med åndsverk.

Astri Margaret Lund

More about the author

Morten Holmboe

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.
More about the author

Torger Kielland

Torger Kielland (født 1979) er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor han hovedsakelig arbeider med immaterialrett og kontraktsrett. Han har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig ved Trondheim tingrett.
More about the author