Choose format

In stock
NOK 529

Anskaffelsesprosessen

En praktisk tilnærming til forberedelse og gjennomføring
«Anskaffelsesprosessen» er en veiviser til prosessen for gjennomføring av offentlige anskaffelser.
Bokens hovedfokus er anskaffelsesprosesser som gjelder frembringelsen av et teknologisk resultat. Kravene til leveransen er det sentrale elementet i fremstillingen. Fremstillingen er kronologisk fra oppstilling av kravene, gjennom evaluering av tilbydernes svar på kravene, til realisering og etterevaluering. Boken er praktisk vinklet. Metoder og rammeverk beskrives for hvert av trinnene. Boken er spesielt velegnet som støtte ved gjennomføring av anskaffelser som underlegges lov om offentlige anskaffelser.

Bokens målgruppe er deltagere i anskaffelsesprosesser med teknologisk bakgrunn som har begrenset erfaring fra anskaffelser som er styrt av et offentlig rammeverk. Den retter seg også mot dem som hovedsakelig har en økonomisk eller juridisk innfallsvinkel til anskaffelser.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215022765
  • Publication date: 12.09.2014
  • Book group: 221