Choose format

In stock
NOK 419

Åpne samtaler i nettverksmøter

Forfatterne beskriver sin egen erfaring med åpne samtaler i nettverksmøter fra arbeid med personer med psykiske lidelser, kombinert med historisk tilbakeblikk fra nettverksrelatert arbeid og teoretiske inspirasjonskilder.
Slik ønsker forfatterne å bidra til å gjøre arbeidet med åpne samtaler i nettverksmøter forståelig, håndgripelig og interessant for studenter og fagpersoner i alle deler av helse- og sosialtjenesten.

Samtaler der man inkluderer pasientens eget nettverk har både lindrende og forebyggende aspekter, og slike samtaler ivaretar samtidig kravet til brukermedvirkning og ansvarliggjøring. Bruk av åpne samtaler i nettverksmøter kan være en god måte å imøtekomme sentrale, helsepolitiske føringer på.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014005
  • Publication date: 07.03.2012
  • Book group: 213

Anne Marit Hellandshølen

Anne Marit Hellandshølen er sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og nettverksarbeid. Arbeider i dag som spesialsykepleier i Ambulant team i Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter DPS Gjøvik, Poliklinikk Valdres.
More about the author

Torunn Vigrestad

Torunn Vigrestad er sykepleier og diakon med videreutdanning i psykisk helsearbeid, helseledelse og nettverksarbeid. Arbeider i dag som enhetsleder ved Sykehuset Innlandet HF, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer. Som leder ved Aurdal psykiatriske senter/Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik-Land-Valdres, avd. Aurdal og etter hvert DPS Gjøvik, var hun ansvarlig for Valdresprosjekt I og II og Gjøvik-Valdresprosjektet.
More about the author