Choose format

NOK 699
Expected 12/1/21

Arbeidstvistloven

Lovkommentar

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031705
  • Publication date: 01.12.2021
  • Book group: 221
Arbeidstvistloven regulerer behandlingen av tvister mellom arbeidslivets parter i privat og kommunal sektor. Loven gir også regler om inngåelse, oppsigelse og varighet av tariffavtaler. I tillegg regulerer lovens bestemmelser oppgavene til arbeidsretten og riksmekleren.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens bestemmelser. Boken er nyttig for advokater, dommere og andre som jobber med kollektiv arbeidsrett.

Tron Løkken Sundet

Tron Sundet ble cand.jur. i 2000. Han har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og utreder i Høyesterett, og er nå nestleder i Arbeidsretten. Han er blant annet medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave (sammen med Fougner, Holo og Thorkildsen), redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett og har skrevet en rekke artikler om arbeidsrettslige og prosessuelle spørsmål. Han underviser i tillegg ved de juridiske fakultetene i Bergen og Oslo.
More about the author

Alexander Næss Skjønberg

More about the author