Choose format

In stock
NOK 769

Arealadministrasjon

2. utgave
«Arealadministrasjon» handler om hvordan offentlige systemer er utformet med sikte på produksjon, deling og anvendelse av informasjon om eiendommer og arealer.

Boken innleder med å forklare hvordan offisiell informasjon om fast eiendom blir til, hvor denne informasjonen finnes, og hvordan den gjøres tilgjengelig for brukere.

Bokens andre del omhandler registeringen av eiendomsinformasjon - hvor pålitelig denne er ved boligomsetning og eiendomsoverdragelser i sin alminnelighet og for annen bruk i samfunnet.

I bokens tredje del drøftes registeringen av eiendomsinformasjon og annen tilknyttet informasjon. Hvordan påvirker den feil, mangler og usikkerhet ved opplysningene, og hvilke konsekvenser har den for kjøp og salg, andre eiendomsdisposisjoner, arealbruk og omfanget av rettstvister. Det trekkes paralleller til tilsvarende systemer i våre naboland samtidig som det pekes på muligheter til å styrke informasjonskvaliteten til fordel for brukerne.
Tematikken i denne nye utgaven av boken er utvidet og oppdatert i tråd med utviklingen på kunnskapsfeltet og nyere lovgivning.

Redaktør og medforfatter er professor em. i by- og regionplanlegging ved NMBU August E. Røsnes.

Detailed information

  • Pages: 408
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041704
  • Publication date: 11.06.2021
  • Book group: 221

August E. Røsnes

August E. Røsnes er professor emeritus i by- og regionplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
More about the author