Choose format

In stock
NOK 599

Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi

7. utgave
Dette er den syvende utgaven av Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsteori. Boka er en av de mest brukte til ex.phil., og etter de siste revisjonene dekker den nå hele pensum i argumentasjonsteori, språk og vitenskapsteori for førstesemesterstudiet.

Detailed information

  • Pages: 340
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200129943
  • Publication date: 11.07.2000
  • Book group: 217

Dagfinn Føllesdal

More about the author