Ledige stillinger 

Forlagsredaktør, juss


Universitetsforlaget er en ledende utgiver av juridisk litteratur av høy kvalitet og er et forlag i sterk vekst. Vi søker nå en forlagsredaktør til det som er landets største juridiske redaksjonelle miljø. Forlagsredaktørene jobber med juridisk faglitteratur og juridiske læremidler, både på papir og digitalt.

Vi er på jakt etter en selvstendig og effektiv person med gode samarbeidsevner, dokumentert evne til å håndtere mange oppgaver samtidig og utpregede nettverksbyggende egenskaper. Du må ha høyere juridisk utdannelse og helst erfaring fra redaksjonelt arbeid og prosjektledelse.

Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar.

Viktige arbeidsoppgaver:

  • initiering, vurdering og utvikling av nye fagbøker og læremidler

  • forvaltning av tidligere utgivelser budsjettering og resultatoppfølging

  • vurdering og utvikling av digitalt innhold

Hvorfor du skal jobbe hos oss?

  • Du blir en del av en redaksjon i vekst og utvikling.

  • Du får være med på å videreutvikle en ny juridisk tjeneste som utfordrer markedet.

  • Du får samarbeide med landets fremste juridiske forfattere.

  • Du får ta del i en viktig og langsiktig satsing i en spennende bransje der det skjer store endringer.

For å trives i rollen bør du være sosial og bidra til å bevare og utvikle vårt gode arbeidsmiljø. Du skal jobbe i en høyt ansett kunnskapsbedrift med solid faglig kompetanse, og du blir en del av et forlag hvor vi brenner for å utvikle, kvalitetssikre og formidle faglitteratur fra de beste forfatterne og tidsskriftene.

Vi har gode arbeidsbetingelser, som blant annet består av subsidiert kantine, sommertid, fleksitid, gode pensjons- og forsikringsordninger, firmahytte og treningsstøtte.

Vi ser fram til å motta din søknad og CV innen 14. februar 2021

Søk stillingen på Finn