Choose format

In stock
NOK 379

ÁVDNET - samiske tema i skole og utdanning

Det er behov for mer kunnskap om hvordan vi i lærerutdanningene og skolen kan jobbe faglig og didaktisk med samiske temaer. Samisk historie, kultur og samfunn har en vesentlig plass i både Forskrift om plan for grunnskolelærerutdanningene og i LK20. Men hvordan kan samiske emner inkluderes i fagdidaktiske praksiser i et bredt spekter av skolefag og lærerutdanningsfag?

Forfatterne presenterer teoretiske perspektiver og praktiske eksempler, og viser hvorfor det er viktig å integrere samiske tema i skole- og lærerutdanningsfag. Samtidig ønsker de å inspirere leseren til å utforske hvordan urfolksperspektiver kan inkluderes i undervisningen. Forfatterne drøfter faglige og didaktiske temaer knyttet til samisk historie, kultur og samfunnsforhold i samfunnsfag, naturfag, pedagogikk, matematikk, språkfagene og praktiske-estetiske fag.

Ávdnet er den første boka som systematisk og forskningsbasert tar for seg emner knyttet til vårt historiske mangfold, og utforsker didaktiske praksiser med utgangs[1]punkt i møtet mellom samer, kvener og nordmenn. Dette mangfoldet har satt sine tydelige spor i samfunnet, og erfaringene som er skapt i møtene mellom de ulike kulturene gir et vesentlig bidrag til forståelsen av samfunn, skole og lærerutdanning i Norge i dag.

Målgruppa for boka er lærerstudenter, lærerutdannere og lærere i hele landet. Boka er også relevant for andre med allmenn interesse for samisk samfunn, historie og kultur og urfolks rolle innenfor skole og utdanning.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215058054
  • Publication date: 03.01.2023
  • Book group: 893

Gøril Figenschou

Gøril Figenschou, tidligere førsteamanuensis i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet, jobber i dag som Mobbeombud i Troms og Finnmark.
More about the author

Silje Solheim Karlsen

Silje Solheim Karlsen er professor i nordisk litteratur ved ILP, UiT Norges arktiske universitet.
More about the author

Helge Christian Pedersen

Helge Christian Pedersen er førsteamanuensis i samfunnsfag ved ILP, UiT Norges arktiske universitet.
More about the author