Choose format

In stock
NOK 1 049

Avfallsrett

Håndtering og behandling av avfall
Håndtering og behandling av avfall har stor betydning for samfunnet både av miljø- og helsemessige årsaker, men også fordi avfall er en viktig ressurs og et råstoff for nye materialer og produkter.

Avfall er i dag regulert gjennom internasjonale konvensjoner og gjennom flere forordninger og direktiver i EU, og i norske lover og regler. Denne boken viser hvordan det europeiske regelverket påvirker det norske avfallsregelverket og gir en oversikt over relevante kilder og dommer på området. Rammedirektivet for avfall og et betydelig antall dommer fra EU-domstolen får fyldig omtale.

Boken gir også praktisk veiledning til virksomheter og personer som arbeider med avfallhåndtering, ved at fremstillingen følger de enkelte ledd i verdikjeden slik at man kan få oversikt over hvilke regler som gjelder ved innsamling, levering, mottak og eksport av avfall med videre. Fremstillingen kan også være av interesse for dommere, advokater, rådgivere, saksbehandlere i forvaltningen og andre som søker kunnskap om avfallsretten.

Detailed information

  • Pages: 568
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034348
  • Publication date: 28.10.2020
  • Book group: 221

Einar Bratteng

Einar Bratteng har jobbet med avfallsrettslige problemstillinger over lang tid og har blant annet bakgrunn fra Miljøverndepartementet, som advokat og som juridisk rådgiver for Norsk forening for farlig avfall.
More about the author