Choose format

Coming for sale
5/30/23
NOK 549

Avhør av barn og særlig sårbare voksne i straffesaker

- Med særlig vekt på tilrettelagte avhør

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057439
  • Publication date: 30.05.2023
  • Book group: 893

Anne Lise Rønneberg

Anne Lise Rønneberg er tidligere dommer, først i Oslo byrett (nå tingrett) fra 1986 og deretter som dommer i Borgarting lagmannsrett 1995-2020. Hun har tidligere i samarbeid med psykolog Anne Poulsson utgitt «Barn som vitner - særlig om dommeravhør og observasjon» (Universitetsforlaget, 2000).
More about the author