Choose format

In stock
NOK 349

Bacheloroppgaven

Skriveråd og regler for utformingen. 2. utgave

Les Aage Rognsaas innlegg om bacheloroppgaven på Ublogg her.

Bacheloroppgaven din er en viktig milepæl i din karriere, og det å skrive en vellykket oppgave krever både kunnskap og hardt arbeid. Med denne boken får du en grundig innføring i alt du trenger å vite for å lykkes med å gi oppgaven din riktig utforming.

Boken gir veiledning i skriveprosess, disposisjon, språk og referanseregler. I denne reviderte utgaven finner du 400 tips, råd og regler som hjelper deg med å skrive bacheloroppgaven korrekt, både i form og språkføring. Den har oppdaterte utdrag fra mange bachelor- og masteroppgaver, samt en rekke eksempler på standardiserte uttrykksmåter, såkalt akademiske fraser, som er vanlige i vitenskapelige tekster.

Med denne boken som verktøy vil du være godt rustet til å skrive en solid bacheloroppgave og ta et stort steg videre i din akademisk karriere. Kjøp boken i dag og gi deg selv et godt hjelpemiddel på veien mot en vellykket bachelorgrad!

Hovedtemaene som denne boken behandler:
Hvordan gjennomfører du en effektiv skriveprosess?
Hvilke strukturprinsipper kan du bruke i oppgaven din?
Hvordan får du oppgaven til å henge sammen?
Hvordan skriver du innledning, metode-, teori- og empirikapittel?
Hva må du passe på med referanser og litteraturliste?
Hvordan integrerer du illustrasjoner og figurer i teksten?
Hva er klart, korrekt og leservennlig akademisk språk?

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215066639
  • Publication date: 20.03.2023
  • Book group: 210

Aage Rognsaa

Aage Rognsaa er cand. philol., språkkonsulent og tidligere førstelektor i norsk. Han har holdt utallige skrivekurs om formidling og godt språk, for studenter, organisasjoner, for folk i næringslivet, for de som jobber i offentlige etater og for akademikere.
More about the author