Choose format

In stock
NOK 299

Bak ordene

Bak ordene, under overflaten, utenfor de formelle strukturene og i menneskenes følelser – der ligger nøkkelen til god intern kommunikasjon på en arbeidsplass.

Denne boken legger vekt på å skape forståelse for samspillet mellom den formelle og den uformelle kommunikasjonen i en organisasjon, og for hvordan følelser, roller og relasjoner påvirker kommunikasjonen. Den går særlig inn på kommunikasjonsrollen for ledere, tillitsvalgte og informasjonsmedarbeidere.

Bak ordene er en oppfølging av Erliens første bok om intern kommunikasjon, planlegging og tilrettelegging. Denne boken handler om gjennomføring av kommunikasjonsplanen og evaluering av kommunikasjonen.

Bente Erlien har arbeidet med informasjon og kommunikasjon i en årrekke, blant annet i Oslo kommune, NRK og Telenor, og har spesielt arbeidet med intern kommunikasjon. Hun har vært leder for Forum for offentlig informasjon, har holdt kurs og foredrag og skrevet en rekke artikler om kommunikasjon. Hun har tidligere skrevet boken Intern kommunikasjon. Planlegging og tilrettelegging – et tema som videreføres i denne boken om intern kommunikasjon i praksis.

Detailed information

  • Pages: 152
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215001135
  • Publication date: 15.05.2001
  • Book group: 222

Bente Erlien

Bente Erlien (1955-2020) arbeidet med informasjon og kommunikasjon gjennom det meste av sin yrkeskarriere, blant annet i Oslo kommune, NRK og Telenor. Hun arbeidet spesielt med internkommunikasjon, og holdt kurs innen temaet sammen med Randi Kveine i en årrekke.
More about the author

Ellen Wilhelmsen

More about the author