Choose format

In stock
NOK 299

Barn i by

Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk
Hvordan kan barnehagebarn i byene få tilstrekkelige muligheter for bevegelses- og naturopplevelser når det stadig bygges tettere? Kan man egentlig bedrive friluftsliv i by? Kan bybarnehagebarn lære seg å bruke kart, eller å dyrke mat? Hva med muligheten deres for å tilegne seg kunnskaper innenfor områdene miljø og teknikk?

Uteområdene i byen har kvaliteter som kan og bør brukes av barnehager. I denne boka beveger vi oss ut av barnehagen, gjennom parsellhager og botaniske hager, til fjæra, villnis og skoger i eller nær byen.

Målet med «Barn i by» er å synliggjøre for barnehagelærerstudenter, barnehagepersonell og utdannere hvordan by og byrom kan tas i bruk i fagområdene «Natur, miljø og teknologi», «Kropp, bevegelse, mat og helse» og «Kunst, kultur og kreativitet».

Redaktørene, Unni Vik og Kari Anne Jørgensen-Vittersø, har med seg bidragsyterne Synnøve S. Botnen, Anne Kristine Byhring, Emilie Foyn-Bruun, Bente Fønnebø, Màre Helander, Asbjørn Hov, Karen Marie Eid Kårby, Guri Langholm, Henrik Neegaard, Mari Sandbakken, Bushra Fatima Syed, Cato Tandberg, Trine Thoresen, Elly Herikstad Tuset og Steinar Øvreås.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215043098
  • Publication date: 14.06.2021
  • Book group: 893

Kari Anne Jørgensen-Vittersø

Kari Anne Jørgensen-Vittersø er førsteamanuensis ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving ved USN og Forsker II ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet.
More about the author

Unni Vik

Unni Vik er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet.
More about the author