Choose format

In stock
NOK 409

Barnebidrag

Denne boka gir en oversikt for deg som ønsker å inngå private avtaler om barnebidrag. Den er også en nyttig håndbok for advokater og folk i forvaltningen som arbeider med barnebidrag. Barnebidrag er aktuelt når to foreldre med felles barn ikke lever sammen. Barnebidrag kan avtales privat eller fastsettes av det offentlige. Regelverket er komplisert og det er mange konflikter om bidrag. Derfor er det viktig med en god oversikt over reglenes innhold. I boken forklarer forfatterne de enkelte elementene i regelverket og gir rettledning for hvordan man kan inngå avtaler.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215054988
  • Publication date: 17.03.2021
  • Book group: 895

Frank Tore Mengkrogen

More about the author

Morten Darbo

Morten Darbo arbeider i dag i NAV Tromsø med fagansvar for blant annet barnebidrag. Han har tidligere forvaltningspraksis. Darbo har også bakgrunn som advokat.
More about the author