Choose format

In stock
NOK 399

Barnehagelærerprofesjonen

Barnehagelærerprofesjonalitet handler om å arbeide i et spenningsfelt der oppfatningen av hva kvalitet er, varierer stort.

Både offentlige myndigheter, forskning og ulike eiere vier det pedagogiske arbeidet i barnehagen stor oppmerksomhet. Foreldre har fått sterk brukermakt, og mange barnehager integreres i store eierorganisasjoner med sentralt styrt faglig ledelse. Dette ses av og til som en trussel mot barnehagelærernes profesjonsstatus, men det kan også ses som konkurrerende forestillinger om hva profesjon er.

I «Barnehagelærerprofesjonen» drøftes ulike profesjonsambisjoner, og forfatterne diskuterer spenninger mellom ulike hensyn i det pedagogiske arbeidet. Det legges stor vekt på hva tilgjengelig forskning sier om både vektlegginger i et pedagogisk spenningsfelt og omgivelsenes omforming av barnehagelærerprofesjonen.

Forfatterne Kjetil Børhaug og Marit Bøe har med seg medforfatterne Hege Fimreite og Gerd Sylvi Steinnes på tre av kapitlene i boken.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059907
  • Publication date: 17.01.2022
  • Book group: 215
Kjetil Børhaug

Kjetil Børhaug

Kjetil Børhaug er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med samfunnsfagtema i lærerutdanning siden 1994.
More about the author

Marit Bøe

Marit Bøe er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har i tillegg lang og bred erfaring fra arbeid i barnehager.
More about the author