Choose format

In stock
NOK 389

Barnehagelærerrollen

Mangfold, mestring og likeverd
Barnehagelærerprofesjonens yrkesutøvelse skjer i et komplekst pedagogisk felt hvor arbeid med barn, kollegaer og foreldre kan organiseres ulikt. Det er viktig å få frem denne kompleksiteten gjennom ny forskning, tett på praksis i barnehagen.

Bokens mål er å gi aktører i barnehagefeltet innblikk i ulike sider av barnehagelærerrollen. I rollen som barnehagelærer har du mulighet til å påvirke barn og familiers hverdag. Barnehagelærerrollen utøves i spenningene som oppstår mellom ulike verdier, og i strukturer og prosesser. I boken drøftes noen av utfordringene gjennom ulike måter å arbeide på. Kapitlene presenterer flere fagdisipliner og belyser blant annet kulturelt mangfold, ledelse, foreldresamarbeid, grensesetting og arbeid med rammeplanens fagområder.

Redaktørene Sigrid Bøyum og Hilde Hofslundsengen har med seg bidragsyterne Astrid Bakken, Ane Bergersen, Johanna Birkeland, Eli Bjørhusdal, Mari Engesæter, Kirsten Flaten, Hege Fimreite, Kristin Rostad Gangstad, Linn Stokke Guttormsen, Merete Nornes-Nymark, Kari-Anne Bottegaard Næss, Dag Skram, Lena Skjerdal, Lisbeth Ljosdal Skreland og Anne Grethe Sønsthagen.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215040721
  • Publication date: 29.03.2021
  • Book group: 215

Sigrid Bøyum

Sigrid Bøyum er førstelektor ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag i sosiologi. Bøyum arbeider med barnehagelærerutdanning og underviser i fagene samfunnsfag, organisasjonskultur og ledelse. Hennes forskerinteresser er barn og språk, kultur og mangfold, foreldresamarbeid, kjønn og reproduksjon av ulikhet.
More about the author

Hilde Christine Hofslundsengen

Hilde Christine Hofslundsengen er førsteamanuensis ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet barnehagelærer og logoped, og har en phd i spesialpedagogikk. Hennes undervisning og forskning handler om barns språk- og skriftspråksutvikling, barn med norsk som andrespråk, og barn med ulike kommunikasjonsvansker som stamming. Hofslundsengen er forskergruppeleder for forskergruppen Kvardagsliv i barnehagen (KiB).
More about the author