Choose format

Coming for sale
4/26/23
NOK 449

Barnehagens grunnsteiner

Formålet med barnehagen. 3. utgave

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215068206
  • Publication date: 26.04.2023
  • Book group: 893

Sissel Mørreaunet

Sissel Mørreaunet er førstelektor i pedagogikk ved DMMH med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har flere års erfaring fra arbeid i barnehage og fra undervisning ved barnehagelærerutdanningen og nasjonal utdanning for ledere i barnehagen. Hun har vært leder av DMMHs oppdragsenhet (FEI). Fokusområde for hennes arbeider er verdiarbeid i barnehagen, veiledning, ledelse og profesjonsutdanning. Mørreaunet har publisert flere artikler og vært medredaktør for flere bøker.
More about the author

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen, samt barns medvirkning. Glaser har i tillegg flere års erfaring som forlagsredaktør.
More about the author

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
More about the author