Choose format

In stock
NOK 559

Barnehagens grunnsteiner

Formålet med barnehagen. 3. utgave
Med utgangspunkt i enkeltformuleringer i formålsparagrafen gir bidragsyterne verdifulle innspill til det som danner essensen i en levende barnehagepedagogikk. Gjennom å presentere forskning og teori kan bokens ulike kapitler bidra til kritisk refleksjon og debatt rundt formålet med barnehagen.
I forskrift for rammeplan for barnehagen har grunnleggende verdier som bærekraft, respekt for naturen og menneskeverdet, nestekjærlighet, tilgivelse, solidaritet, likeverd og likestilling, livsmestring og helse fått stor oppmerksomhet.


Forfatterne problematiserer blant annet hvordan barnehagen kan ivareta et økende fokus på læring og ferdigheter med en dannelsesdimensjon. På hvilke måter kan verdigrunnlaget realiseres i praksis?
1.januar 2021 ble det gjort flere endringer i Barnehageloven som har fått betydning for hvordan barnehagens formålsparagraf kan tolkes. Blant de viktigste endringer er nye bestemmelser om barnehagens psykososiale miljø og nulltoleranse mot mobbing.

3.utgaven er oppdatert med nyeste forskning og aktuelle lovendringer. Antologien har også fått et nytt kapittel om barnehagens psykososiale miljø.

Barnehagens grunnsteiner er skrevet først og fremst for barnehagelærerstudenter, lærerutdannere, praktikere og forskere og andre med særlig interesse for barnehagefeltet.

Bokens bidragsyterne er: Hilde Merete Amundsen, Hjørdis H. Krosshøl Bakke, Kathrine Bjørgen, Stig Broström, Eva S. Brønstad, Liv Gjems, Vibeke Glaser, Per Tore Granrusten, Anne Greve, Gunhild Hagesæther, Kris Kalkman, Marit Kanstad, Sonja Kibsgaard, Trude Kristiansen, Gunvor Løkken, Ingrid Lund, Kari Hoås Moen, Sissel Mørreaunet, Sturla Sagberg, Monica Seland, Frode Søbstad, Kristin R. Tholin og Maria Øksnes.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Annet, Norwegian
  • ISBN: 9788215065991
  • Publication date: 24.04.2023
  • Book group: 215

Sissel Mørreaunet

Sissel Mørreaunet er førstelektor i pedagogikk ved DMMH med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har flere års erfaring fra arbeid i barnehage og fra undervisning ved barnehagelærerutdanningen og nasjonal utdanning for ledere i barnehagen. Hun har vært leder av DMMHs oppdragsenhet (FEI). Fokusområde for hennes arbeider er verdiarbeid i barnehagen, veiledning, ledelse og profesjonsutdanning. Mørreaunet har publisert flere artikler og vært medredaktør for flere bøker.
More about the author

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen, samt barns medvirkning. Glaser har i tillegg flere års erfaring som forlagsredaktør.
More about the author

Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent emerita i samfunnsfag ved DMMH. Hun har lang erfaring som forsker på ledelse i barnehagefeltet med en rekke publikasjoner. Hun har ledet og undervist på ulike emner om barnehageledelse på bachelor- og masternivå.
More about the author