Choose format

In stock
NOK 449

Barneomsorg på norsk

I samspill og spenning mellom hjem og stat
Det offentlige Norge tar stadig større ansvar for og kontroll over barn og familieliv. Samtidig har foreldre fortsatt rett og plikt til å sørge for barnas utvikling, oppvekstforhold og hverdagsliv. Det skaper nye spenninger og kamper mellom hjem og stat.
Over tid har barnets stilling i samfunnet forandret seg. Det offentlige har blitt mer til stede i barns hverdagsliv. Barns rettigheter og generelle status har blitt allment styrket. Barndommen er individualisert og institusjonalisert. Hva betyr det og hvilken betydning får denne utviklingen for profesjoner, barn og familier? Hvilken samhandling mellom hjem og stat oppstår da?
Boken bygger på aktuell nasjonal og internasjonal forskning og presenterer helt nye studier av barnevernet, barnehage, profesjonenes familieforståelse og familie- og boligpolitikken. Vi utvikler også nye teoretiske analyser for å forstå forholdet mellom hjem og stat. Boken henvender seg til forskere, praktikere og til studenter innen sosialfagene, særlig mastere i sosialt arbeid og barnevern, men også familie, familiesosiologi og oppvekst.
Bokens redaktører er Ingunn Studsrød og Svein Tuastad. Andre bidragsytere er Marit Alvestad, Elisabeth Bjørnestad, Turid Bie, Ida Bruheim Jensen, Ingunn T. Ellingsen, Ayan Handulle, Wenche Hovland, Natalia Perez Alfonso, Arve Lerum, Memory J. Tembo, Morten Tønnessen, Anders Vassenden.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029818
  • Publication date: 21.12.2017
  • Book group: 213

Ingunn Studsrød

More about the author

Svein Erik Tuastad

More about the author