Choose format

In stock
NOK 519

Barnet og de andre

Nettverk som pedagogisk og sosial ressurs. 5. utgave
«Barnet og de andre» handler om hvordan barn og unge sosialiseres og dannes.

Boka presenterer nettverkstenkning i pedagogikk, utviklingspsykologi, sosialt arbeid og miljøarbeid. Den er rik på eksempler, illustrasjoner og ideer til hvordan forholdene for barn og unge kan forbedres i hjem, barnehage, skole, skolefritidsordning og samfunn.

Samfunnsviteren Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske tenkning brukes som ramme for å forstå den livssituasjonen barn og unge befinner seg i. Forfatteren legger vekt på å se utvikling, sosialisering og dannelse i et helhetlig perspektiv. Betydningen av sosiale relasjoner står sentralt i boka. Boka har stort fokus på barnehagebarn, flerkulturalitet og dannelse.

I denne femte utgave er det foretatt rettinger og oppdateringer av statistikk og annen informasjon på områder som allmennsamfunn, samlivsbrudd, barnehage og skole.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031187
  • Publication date: 31.05.2018
  • Book group: 215

Inge Bø

Dr.philos. Inge Bø er professor emeritus ved Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Hans virkefelt har vært psykologi, sosialpedagogikk, utviklingsøkologi, med vekt på nettverk, oppvekstkår og miljøarbeid. Han har bidradd med artikler i dags- og fagpresse og skrevet en rekke bøker, bl.a. "Barnet og de andre", "Påvirkning og kontroll" og "Pedagogisk ordbok".
More about the author