Choose format

In stock
NOK 309

Barnets deltakelse

Hverdagslige og vanskelige beslutninger
I barnevernet og ved foreldrebrudd handler deltakelse for barn ikke bare om å uttale seg om hvor de skal bo, men også om mange andre spørsmål knyttet til eget liv. For at barn skal kunne delta må voksne betrakte barnet som en meningsbærende og meningsberettiget aktør og legge til rette for deltakelse. Realiseringen av barnets rett til deltakelse handler i stor grad om kommunikasjon med sikte på gjensidig forståelse.

Forfatteren presenterer kunnskap om hvordan man kan gjennomføre deltakelse samtidig som man ivaretar barnets beste. Boka viser konkret hvordan man kan planlegge og gjennomføre tilretteleggingen av barnets deltakelse både i meklingen på familievernkontoret, gjennom bruk av familierådsmodellen i barnevernet, i barneidretten og i familiens hverdagsliv.

Det skilles her mellom deltakelse og medbestemmelse. Boka gir konkrete eksempler på hvordan barnet kan delta og hvordan vurderinger av barnets mening kan være av betydning for å kunne fatte beslutninger til barnets beste.

Boka er rettet mot studenter og yrkesgrupper som møter barn i sin profesjonelle hverdag, i barnehagen, skolen, barnevernet eller innenfor familievern, psykiatri og rusomsorg. Boka henvender seg også til forskere som er opptatt av barnerettigheter, moderne barndom og voksenrollen på privat og offentlig arena.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044422
  • Publication date: 21.03.2020
  • Book group: 893

Astrid Strandbu

Astrid Strandbu er professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk på Norges arktiske universitet, UiT
More about the author