Choose format

In stock
NOK 419

Barnevern for barnehagefolk

Innføring i arbeid med barnevern i barnehagen. 2. utgave
Barnehagefolk har en unik mulighet til å oppdage barnehagebarns signaler om at de ikke har det bra, og sørge for at de får hjelp i tide. Barnehagefolk ønsker å se, men vet ikke alltid hva de skal se etter eller hvordan de skal gå fram ved bekymring for et barn.

Barnehagelærerstudenter og barnehagepersonalet trenger kunnskapsbygging gjennom ulike faglige og juridisk innganger. Boka gir barnehagefolk et handlingsrepertoar som kan brukes helt fra den første bekymringen oppstår, og videre i barnehagens arbeid med barnet, foreldrene og barnevernet. Barndommen kommer ikke i reprise. Barn vokser ikke av seg skader forårsaket av dårlige omsorgsbetingelser - tvert imot kan slik skader sette varige spor. Barnehagens samfunnsmandat tilsier at barnehagefolk må opptre som barnas advokater, føre ordet for dem, forhandle og handle. Barna skal slippe å bære byrdene alene, og de skal oppleve at hjelp finnes.

Denne reviderte utgaven av boken er oppdatert i tråd med Barnevernsreformen og nye bestemmelser i barnevernloven, som har betydning for barnehagens lovverk. Revisjonen omfatter også referanser til nyere faglitteratur som bidrar til å belyse feltet barnevern i barnehagen.

«Barnevern for barnehagefolk» er skrevet for barnehagelærerstudenter i grunn- og videreutdanninger, barnehagelærere og andre yrkesgrupper i norske barnehager.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063140
  • Publication date: 31.05.2022
  • Book group: 215

Kristin Holte Haug

Kristin Holte Haug er dosent i universitets- og høgskolepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med barnevernfaglige temaer i 35 år. Først i barneverntjenesten, så i barne- og ungdomsinstitusjon og ved barnevernvakten i Oslo, deretter i pedagogisk-psykologisk tjeneste, og de siste 20 årene som lærer og forsker i barnehagelærerutdanningen.
More about the author