Choose format

In stock
NOK 829

Barnevernrett

6. utgave
Barnevernrett gir en fremstilling av rettsreglene om barnevern. Boken er ajourført med ny rettspraksis, lovendringer, forskrifter og rundskriv samt henvisninger til ny litteratur på barnevernrettens område.
Målgruppen er jurister som arbeider med barnevernssaker, samt ansatte i barnevernet og studenter som utdanner seg til disse yrkene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 344
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020556
  • Publication date: 25.05.2012
  • Book group: 211

Knut Lindboe

Knut Lindboe har Møterett for Høyesterett. Han har hatt egen advokatpraksis siden 1978, i Kindem og Co. Han arbeider mye med barnevernssaker både for det offentlige og for private, og er også fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Lindboe var medlem av Befringutvalget som utarbeidet NOU 2000:12" Barnevernet i Norge" og utvalget som i 2005 avga Barneverninstitusjoner benyttet av Oslo kommune 1954-1993. "Gransking av overgrep, omsorgssvikt, tilsyn og tvangsplasseringer".
More about the author