Choose format

In stock
NOK 829

Begrunnelse av rettsavgjørelser

Domstolenes dømmende myndighet kommer til uttrykk i rettsavgjørelser. Hvordan avgjørelser skal skrives, er styrt av rettsregler. I denne boken gjøres det rede for hvordan domstolene skal begrunne sine dommer i sivile saker og i straffesaker.
Rettsstaten er avhengig av gode domstoler og dermed gode begrunnelser av dommer. Reglene for begrunnelse av dommer oppstiller bare minstekrav, som kan føre til sanksjoner om de ikke følges. Reglene kan imidlertid ikke hjelpe dommeren i jakten på å skrive en god dom.

Forfatteren behandler de funksjoner og hensyn begrunnelsen av en dom skal ivareta, og som er sentrale ved vurderingen av kvaliteten på rettsavgjørelser Begrunnelsesfunksjonene blir analysert i et teoretisk, konstitusjonelt og menneskerettslig perspektiv. Boken er basert på forfatterens avhandling for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

Detailed information

  • Pages: 464
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026213
  • Publication date: 23.05.2016
  • Book group: 221

Jussi Erik Pedersen

Jussi Erik Pedersen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT- Norges arktiske universitet.
More about the author