Choose format

NOK 699
Expected 12/1/21

Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032412
  • Publication date: 01.12.2021
  • Book group: 221
«Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett» behandler jurisdiksjon og lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler.

Dersom et arbeidsforhold har tilknytning til flere land, kan det oppstå internasjonal-privatrettslige problemstillinger. Denne boken omhandler lovvalg og jurisdiksjon i saker om individuelle arbeidsavtaler, altså hvilket lands rett som kommer til anvendelse på rettslige spørsmål som kan oppstå, og hvilket lands domstoler som har domsmyndighet.

Boken retter seg mot advokater og andre som har behov for å sette seg inn i spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i arbeidsforhold med tilknytning til flere land.

Marie Nesvik

Marie Nesvik er stipendiat ved Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
More about the author