Choose format

NOK 739
Expected 5/19/25

Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

«Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett» behandler spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i saker om individuelle arbeidsavtaler og retter seg mot advokater og andre som har behov for å sette seg inn i disse problemstillingene.

Dersom et arbeidsforhold har tilknytning til flere land, kan det oppstå internasjonal-privatrettslige problemstillinger. Denne boken omhandler spørsmål om lovvalg og jurisdiksjon i saker om individuelle arbeidsavtaler, altså hvilket lands rett som kommer til anvendelse når rettslige spørsmål oppstår, og hvilket lands domstoler som har domsmyndighet.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032412
  • Publication date: 19.05.2025
  • Book group: 221

Marie Nesvik

Marie Nesvik har en ph.d. i internasjonal privatrett fra UiO (2018). Hun er partner og advokat (H) i Advokatfirmaet Schjødt, hvor hun leder firmaets tvisteavdeling. Nesvik underviser også ved Universitetet i Oslo.
More about the author