Choose format

In stock
NOK 849

Bevisvurderingens rettslige rammer

Bevistema, bevisbyrde, beviskrav
Bevisvurderingens rettslige rammer omhandler bevistemaet, bevisbyrden og beviskravet, samt kravene til bevisvurderingen. Boken gir den første generelle og systematiske analysen av disse grunnleggende emnene, på tvers av sivil- og straffeprosessen.
Analysen av bevistemaet er et pionerarbeid i norsk rettsvitenskap, og den rådende forståelse av bevisbyrden og beviskravet utfordres på flere viktige punkter. Det vises blant annet hvordan sammenblandinger av flere bevistemaer og forskjellige former for bevisbyrde har stått i veien for en generell forståelse av bevisbyrden. Gjennom å introdusere nye begreper som ivaretar grunnleggende skillelinjer ved vår rettslige virkelighet, presenteres det en helt generell og mer fruktbar forståelse.
Bokens tema er av sentral betydning for alle praktiserende jurister. Den er særlig rettet mot dommere, advokater og andre praktikere, men analysene bør også være av interesse for andre som ønsker en forståelse av rettsanvendelsen og av rettslig bevisvurdering.

Detailed information

  • Pages: 488
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025964
  • Publication date: 13.09.2017
  • Book group: 221

Markus Jerkø

Markus Jerkø (f. 1980) er postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiO.
More about the author