Choose format

In stock
NOK 589

Bibelhebraisk grammatikk

Det har gått over femti år sidan det kom ut ein bibelhebraisk referansegrammatikk på norsk. Denne boka er både ein elementær grammatikk og eit oppslagsverk for seinare arbeid med bibeltekstar på hebraisk.
Forfatteren presenterer og forklarer dei viktigaste elementa i bibelhebraisk språk. Gjennom konkrete eksempel ser lesaren korleis ord og former er bygd opp, kva dei ulike formene kan bety og korleis dei fungerer saman. Det er lagt vekt på å hente eksempel frå dei mest aktuelle tekstane for teologar. Boka inneheld også utfyllande register over emne, hebraiske ord og bibelstader.

Detailed information

  • Pages: 336
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215025070
  • Publication date: 12.08.2016
  • Book group: 216

Andrew Donald Wergeland

Andrew Donald Wergeland er teolog og universitetslektor ved Det teologiske menighetsfakultet.
More about the author