Choose format

NOK 499
Expected 7/17/23

Biologisk og medisinsk psykologi

Mange lidelser har et biologisk grunnlag, men også tanker, følelser og atferd kan påvirke helse. Det er dette samspillet som er den røde tråden i denne læreboken.

Boken gir innsikt i ny forskning og kunnskap om sammenhenger mellom tanker og følelser på den ene siden, og fysiske reaksjoner og tilstander på den andre siden, for bedre å forstå en persons helsemessige tilstand. I tillegg tas det hensyn til betydningen av sosiale faktorer, som sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle faktorer som familieforhold, arbeidsforhold og økonomi, for helsen vår.

Forfatterne tilstreber en blanding av det å pirre nysgjerrigheten, redegjøre for en rekke fenomen og begreper, og faguttrykk som studentene skal strekke seg etter. Det vil si at forfatterne forventer en viss standard når det gjelder grunnforståelsen studentene har tilegnet seg fra grunnstudier/årsstudium/førsteårsstudier.

Boken er skrevet for emner i klinisk og anvendt biologisk og kognitiv psykologi på universitetsnivå.
De fleste av kapitlene har beskrevet læringsmål for profesjonsstudiet i psykologi i biologisk, kognitiv og klinisk psykologi.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215035918
  • Publication date: 17.07.2023
  • Book group: 214

Anne Marita Milde

Anne Marita Milde er førsteamanuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, psykologspesialist og forsker II ved NORCE, Bergen.
More about the author

Magne Arve Flaten

Magne Arve Flaten er professor i biologisk psykologi og instituttleder ved Institutt for Psykologi ved NTNU.
More about the author

Janne Grønli

Janne Grønli er professor i biologisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen hvor hun har undervist i biologisk psykologi for profesjon-, master- og bachelor studenter siden 2012. Hun besitter en Europeisk akkreditering som Somnolog. Hennes forskningsfokus er om hvorfor søvn og stabile døgnrytmer gir god helse, og hvordan forstyrrelser i disse, opplevd stress og eksponering til kunstig energirikt lys kan endre vår fysiologi og atferd.
More about the author