Choose format

In stock
NOK 849

Borettslovene

Kommentarutgave
Borettslovene er et vanlig felles navn på lov 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag og nr. 2 av samme dato om borettslag. Boken kommenterer lovene.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788200214113
  • Publication date: 01.12.1993
  • Book group: 221

Kåre Lilleholt

Kåre Lilleholt (f. 1952) er dr. juris og professor ved det juridiske fakultet i Oslo. Han har tidligere hatt samme stilling ved juridisk fakultet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole, og også praktisert som advokat. Han har utgitt en rekke juridiske bøker innen boligrett, tingsrett og kontraktsrett.
More about the author