Choose format

In stock
NOK 559

Byggeteknisk viten

Byggeteknisk viten gir et dypdykk i en av entrepriserettens finurligheter: den tradisjonelle læren om utviklingsrisiko.
Det er et økende fokus på innovasjon i bygge- og anleggsbransjen, og stadig finner entreprenører og rådgivere frem til nye, bedre og mer effektive løsninger. Oftest fungerer nyvinningene som forutsatt, men hvem må ta konsekvensene når den byggetekniske utviklingen bærer galt av sted? De som utvikler løsningene som senere viser seg å svikte - entreprenørene og rådgiverne - eller den som skal høste fruktene av innovasjonen - byggherren?

Boken gir en grundig og analytisk fremstilling av temaet. Forfatterne foretar en kritisk vurdering av tradisjonell lære. Boken inneholder en bred fremstilling av entreprenørens ansvar for avvik og mangler og de offentligrettslige forpliktelsene etter byggeteknisk forskrift.

Målgruppen er advokater, dommere og andre praktikere som jobber med entrepriserettslige problemstillinger. Fremstillingen er også relevant for universitets- og høyskolestudenter.

Matias Apelseth (f. 1991) er advokat i Kluge Advokatfirma AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og som student ga han ut boken «Dynamisk tingrett til eksamen» på Universitetsforlaget (2016). Han er sensor ved Universitetet i Tromsø og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.

Espen Nyland (f. 1972) er advokat og partner i Kluge Advokatfirma AS. Han har i en årrekke blitt rangert som en av landets fremste advokater i entrepriserett av Chambers og Legal500. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2012 og er medforfatter av boken «Foreldelse av fordringer» på Universitetsforlaget (2011).

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215037745
  • Publication date: 14.06.2021
  • Book group: 221

Matias Apelseth

Matias Apelseth (f. 1991) er senioradvokat i CMS Kluge Advokatfirma AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og som student ga han ut boken «Dynamisk tingrett til eksamen» på Universitetsforlaget (2016). Han er sensor ved Universitetet i Tromsø og styremedlem i Ungt Entrepriseforum.
More about the author

Espen Nyland

Espen Nyland (f. 1972) er advokat og partner i Kluge Advokatfirma AS. Han har i en årrekke blitt rangert som en av landets fremste advokater i entrepriserett av Chambers og Legal500. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 2012 og er medforfatter av boken «Foreldelse av fordringer» på Universitetsforlaget (2011).
More about the author