Choose format

In stock
NOK 359

Bysamfunn

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030050
  • Publication date: 16.09.2019
  • Book group: 214
Denne antologien presenterer en rekke ulike perspektiver og forskningsbaserte innganger til forståelsen av det urbane samfunnet.

Kapitlene tar opp temaer som deltakelse, medbestemmelse og demokratiske prosesser i byutvikling, følelsesmessige sider ved bysamfunn, kreativt byliv og uformell næring, historisk identitet og bevaring, turisme og konsum, samt personlige teknologier og idéen om smarte byer. Gjennomgående spørsmål dreier seg om hvordan byene fungerer sosialt i dag og hvordan de kan utvikles for best mulig å understøtte mangfoldige fellesskap.

Boka henvender seg til alle som studerer, forsker på, arbeider med eller er interessert i byutvikling, planlegging og samfunnsvitenskap.

Ida Marie Henriksen

Ida Marie Henriksen er postdoktor ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
More about the author

Aksel Tjora

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU. Han forsker på forholdet mellom sosial interaksjon, fellesskap og materielle forhold innen områder som organisasjon og arbeid, nærmiljø og offentlige rom, kultur og teknologibruk. Tjora er initiavtivtaker til arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk for en aktiv offentlig sosiologi.
More about the author