Choose format

NOK 739
Expected 5/16/25

Compliance

– en innføring
Compliance betyr at aktiviteter gjennomføres i overenstemmelse med gjeldende rett (lov og bestemmelser) og interne retningslinjer. Å være compliant er særlig viktig for bedrifter og står sentralt i bedriftenes risikostyring. Compliance er et engelsk faguttrykk som også benyttes i Norge, men noen foretrekker å kalle det «risikostyring og etterlevelse». Compliance som rettsområde er sentralt i mange former for forretningsvirksomhet. Denne boken er tenkt som en innføring i faget, der leseren vil få innblikk i selve disiplinen, materielle hovedområder og praktisk organisering og gjennomføring.

Jan Fougner er partner i Advokatfirmaet Wiersholm og professor II ved Handelshøyskolen BI. Fougner ble cand.jur. i 1988 og tok sin ph.d. ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet i 2007 på avhandlingen «Endring i arbeidsforhold». Han er rangert som en ledende arbeidsrettsekspert og er Norges aller fremste ekspert på granskning. Fougner har møterett for Høyesterett og har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer.

Georg Abusdal Engebretsen er partner i Advokatfirmaet Wiersholm. Engebretsen har tidligere erfaring som dommerfullmektig. Engebretsen arbeider hovedsakelig med å bistå norske og internasjonale selskaper og det offentlige innen compliance og granskning. Han er flere ganger rangert som en av Norges beste advokater på dette området.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044989
  • Publication date: 16.05.2025
  • Book group: 211

Jan Fougner

Jan Fougner er partner i advokatfirmaet Wiersholm, der han hovedsakelig jobber med arbeidsrett. Han har i mange år ledet og vært medlem av en rekke offentlige nemnder og styrer. Fougner har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokat. Han har skrevet en rekke artikler innen fagområdet og har som forfatter og medforfatter utgitt flere bøker om arbeidsrett: Arbeidsavtalen - utvalgte emner (1999), Kollektiv arbeidsrett (2004), Endring i arbeidsforhold (2. utgave, 2016), Omstilling og nedbemanning (4. utgave, 2023), Norsk arbeidsrett. Styringsrett, samarbeid og arbeidstakervern (2019) og flere utgaver av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven. I tillegg har han vært redaktør for tidsskriftet Arbeidsrett.
More about the author

Georg Abusdal Engebretsen

More about the author