Choose format

In stock
NOK 399

Cybermakt. En tverrfaglig innføring

Hvordan utkjempes mellomstatlig konflikt i cyberdomenet?

De nye mulighetene knyttet til kunstig intelligens, stordata og digital overvåkning er i ferd med å endre hvordan stater driver moderne krigføring. Dataangrep og storskala påvirkningsoperasjoner har blitt viktige verktøy for å oppnå mål og økt innflytelse. Denne nye virkeligheten representerer en stor utfordring for nasjonale forsvarsinstitusjoner som må omstille seg til et nytt og foreløpig temmelig ukjent terreng.

Hensikten med denne boken er å gi en praktisk introduksjon i hvordan stater bruker cyberdomenet til å utøve både hard og myk makt. Boken undersøker det juridiske og etiske handlingsrommet for cyberoperasjoner og diskuterer hvilke erfaringer vi kan trekke fra tidligere hendelseshåndteringer.

Boken er for deg som er interessert i, jobber med eller utdanner deg innen teknologi eller sikkerhetspolitikk. Den er skrevet som en tverrfaglig innføring med norske eksperter fra en rekke fagdisipliner ved ledende institusjoner.

Vivi Ringnes Berrefjord leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole og er stipendiat ved Universitetet i Oslo.

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet og professor II i cyberoperasjoner ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215057798
  • Publication date: 27.05.2024
  • Book group: 895

Mass Soldal Lund

Mass Soldal Lund er professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet og professor II i cyberoperasjoner ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole.
More about the author

Vivi Ringnes Berrefjord

Vivi Ringnes Berrefjord er stipendiat ved Universitetet i Oslo og leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.
More about the author