Choose format

In stock
NOK 699

Databasesystemer

5. utgave
Gjennomgående oppdatert utgave av lærebok for innføringskurs i databaser ved universiteter og høgskoler. Boken gir en grundig innføring i relasjonsdatabaser, SQL, datamodellering og databaseteori, og forutsetter ikke forkunnskaper i informatikk.

«Databasesystemer» tar utgangspunkt i bruk av tabeller og databasespråket SQL. Når denne «grunnmuren» er på plass, tar boken for seg livsløpet til et databasesystem, fra planlegging og design til implementasjon og daglig drift.

SQL er et standardisert språk som kan brukes mot en rekke systemer, og stoffet er derfor i all hovedsak verktøyuavhengig. Læreboken inneholder likevel kommentarer og tips for bruk av populære verktøy: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access og SQL Server.

5. utgave er blant annet utvidet med et kapittel om NoSQL-databaser.

Læreboken har en egen nettside med oppgaver og annet nyttig tilleggsmateriale for studenter og forelesere: www.nettressurser.no/databasesystemer

Detailed information

  • Pages: 520
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032511
  • Publication date: 02.01.2020
  • Book group: 218

Bjørn Kristoffersen

Bjørn Kristoffersen er cand. scient. i informatikk fra Universitetet i Oslo, med kurs i universitetspedagogikk. Han har undervist i programmeringsspråk og teoretiske emner på hovedfagsnivå samme sted. Kristoffersen er førstelektor i informatikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for økonomi og IT. Han underviser i databaser, programmering og web.
More about the author