Choose format

In stock
NOK 519

De minste barnas stemme

Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt. 2. utgave
Forfatterne presenterer kunnskap om hva som fremmer og hemmer god utvikling, og tar for seg vurderinger knyttet til barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskapasitet.

Boken gir en stemme til de barna som er så små at de selv ikke kan fortelle hvordan de har det. Hvordan påvirkes sped- og småbarn av traumatiserende familieforhold og av å eksponeres for stress eller rus i fosterlivet? Forfatterne presenterer kunnskap om hva som fremmer og hemmer god utvikling, og tar for seg vurderinger knyttet til barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskapasitet. De drøfter hva som må til for at risikoutsatte små barn kan vokse opp i egen familie, og tiltak som omsorgsovertakelse og tilrettelegging når den daglige omsorgen overtas av det offentlige.

Denne nye utgaven er oppdatert på kunnskap og forskning - blant annet om epigenetikk, vold og overgrep, utviklingstraumer og betydningen av foreldrenes omsorgshistorie. Tilrettelagt omsorg blir grundigere forklart, og boken er oppdatert på metoder.

«De minste barnas stemme» er skrevet for studenter som utdanner seg til å jobbe med de minste barna, og for fagpersoner som jobber med risikoutsatte sped- og småbarn innenfor sosial-, helse- og rettsvesenet. Den vil også kunne være nyttig for foster- og adoptivforeldre.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032535
  • Publication date: 06.07.2020
  • Book group: 213

Kristin Gudnor Furuholmen

Kristin G. Furuholmen er psykologspesialist og sjefspsykolog i Barne- og familieetaten i Oslo, Avdeling Akutt og korttid. Hun har i mange år jobbet med utredning og hjelp til sped- og småbarn i risiko og deres omsorgspersoner.
More about the author

Mette Sund Sjøvold

Mette Sund Sjøvold er psykologspesialist ved Alternativ til Vold. Hun har i mange år jobbet med utredning og hjelp til sped- og småbarn i risiko og deres omsorgspersoner ved Aline i Barne- og familieetaten i Oslo kommune.
More about the author