Choose format

In stock
NOK 389

De pedagogiske kvalitetene

Løfterike muligheter for barn og unge
Edvard Befring har vært en pioner innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk siden slutten av 1960-tallet. I «De pedagogiske kvalitetene» belyser han faglige perspektiver som har vært, og er, sentrale innenfor norsk spesialpedagogikk.

Mulighetene for læring er nærmest grenseløse, men barn og unge i dag har dessverre et langt større læringspotensial enn det samfunnet og skolen legger til rette for å realisere. Befring peker på fire sentrale pedagogiske nøkler vi kan ha nytte av.

I første rekke handler nøklene om lærernes vitale rolle for elevenes læring, utvikling, trivsel og trygghet. Vi trenger innsikt i læringens og opplæringens vesen, innsikt som bidrar til å frigjøre den mest lovende ressursen i samfunnet vårt: barn og unge. De gode lærerne, med sin personlige kompetanse, løftes fram i boka som pedagogiske veivisere i en tid hvor administrativ detaljstyring av skolens opplæring er altfor omfattende. For mange vil store personlige belastninger i skolen ødelegge for deres livsmestring og psykiske helse. Det er derfor viktig å legge stor vekt på livsmestrende læring og realisering av en elevtilpasset og rettferdig skole.

Boka retter seg mot studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk og i lærerutdanning.

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk og har skrevet en rekke fagbøker innenfor feltet.

«Forfatteren gir oss grunnlag for å reflektere over egen praksis og holdninger. Innholdet bør ha interesse for alle som treffer barn og ungdom i skole og andre institusjoner.»
Kirsten Flaten i Bedre Skole nr. 4-18.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030326
  • Publication date: 28.05.2018
  • Book group: 215

Edvard Befring

Edvard Befring er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han var Norges første professor i spesialpedagogikk, utnevnt i 1987. Fra 1987 til 2004 ledet han doktorprogrammet spesialpedagogikk og var lærer/veileder for mange av de som i dag underviser i spesialpedagogikk ved ulike fagmiljøer. Befring har også skrevet en rekke fagbøker innen feltet. I 1998 ble han tildelt Formidlingsprisen, i 1990 ridderkorset av Den islandske falkeorden, i 2005 Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, og i 2007 Jonas-prisen.
More about the author