Choose format

In stock
NOK 349

Deltakende læring

Hvordan kan elevene bli mer deltakende i sin egen skolehverdag? Hvordan kan vi gi elevene større medansvar for egen undervisning?

I denne boka ser forfatterne på premisser og grunnlag for å gi begrepet deltakende læring et didaktisk innhold. I samarbeid med lærerutdannere og lærere i skolen, gir de eksempler på undervisning som vektlegger deltakende læring, hva den krever og hva den tilbyr for elever. Deltakende læring er en tilnærming til undervisning og læring som legger til rette for at eleven skal kunne utvikle sin kompetanse knyttet til sosial interaksjon, problemløsning, kritisk tenking og kreativitet gjennom arbeid i fag. Eksemplene i boka er i hovedsak hentet fra basisfagene norsk, engelsk og matematikk, men er godt egnet til bruk også i andre fag.

Forfatterne ønsker å vise at det fins mange muligheter for tilrettelegging av deltakende læring, både før, i og etter ulike lærings aktiviteter. Deltakende læring kan være et viktig prinsipp i prioritering av grunnleggende ferdigheter og tverrfaglig arbeid.

Målgruppe for boka er studenter i grunnskolelærerutdanning, lærere og skoleledere.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070377
  • Publication date: 31.01.2024
  • Book group: 215