Choose format

In stock
NOK 569

Den andre leseopplæringa

Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. utgave
Den andre leseopplæringa er viktig for at barn og unge skal få fullt utbytte av sitt liv i tekstenes verden. Denne andre reviderte utgaven av boka er oppdatert på læreplan, kartleggingsprøver og PISA-resultater.
Formålet med denne boka er å formidle nyere fagstoff om barns lesing i ulike sjangre og medier, både teoretisk og anvendt. Også andreutgaven består av to deler, en del med fokus på teoretiske begreper, og en del med fokus på praksis med tekster, kompetanse og formidling. Kapitlene belyser teoretiske, tekstlige og pedagogiske perspektiver på barns resepsjon og utvikling av språk- og tekstkompetanse. Boka består av alle kapitlene fra første utgave, og samtlige har blitt revidert.

Når nå grunnskolelærerutdanningen er delt inn i to ulike løp, har denne antologien fått ny aktualitet. Ikke bare er målgruppen 5.-10. trinn blitt enda tydeligere, men vi vet også at betydningen av den andre leseopplæringa, der lesekompetansebegrepet kommer inn i full bredde, bare har blitt større. Lesing, enten i bok eller på skjerm, er en forutsetning for å kunne tilegne seg annen kunnskap og andre ferdigheter.

De fem forfatterne er landets mest sentrale forskere på området. Bokas redaktører, Elise Seip Tønnessen og Agnes-Margrethe Bjorvand, er henholdsvis professor og universitetslektor ved Universitetet i Agder. Anne Løvland er førsteamanuensis samme sted. Eva Maagerø er førsteamanuensis ved Høgskolen i Vestfold, mens Astrid Roe er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020488
  • Publication date: 08.06.2012
  • Book group: 215

Elise Seip Tønnessen

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk og mediekunnskap i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om barn og unges mediekultur, lesing, litteraturdidaktikk og multimodale tekster. Jakten på fortellinger (2014), Den andre leseopplæringa (2012) og Inn i teksten ut i livet (2007) er tre av mange bøker Seip Tønnessen har bidratt til.
More about the author

Agnes-Margrethe Bjorvand

More about the author